Installationsanvisningar Dator

Spelinstallation LEGO Stunt Rally Bakgrund

SVETS Huvudmeny Racermenyn

EL

FNL AT ELVELE Kontroller

(CIA ACA LM BEEN: (4010

OT ET: 4 Konstruktionsknappar Aktivitetsfält Konstruktionsikoner Autokonstruktion Al Ladda och Spara kartor Kjer:](sKollaMorclar:

Flo lo ENA or:lar: Testkörning

10

1

12

13 14 14 15 16 17 1 18 18

Tico RENA UFR NA ELE TALE LEN Racerloppspriser MENEREILT)

NEUE

MALL

NEUENSJIE

KET LT KITE TA: Racerloppsläge

En spelare & kamp

HACK TACKA

Skriva ut TTR TOK ACER SLE

Hjältarna De andra utmanarna

INTAS MALENA Teknisk support 10090 garanti

[FJ [ATINVE

19 19

20 20 pv) 23 24 24 VE VÄ) 26 27 Vi

29 31

33

34

35

35

10090 Windows” 95/98 DirectX 7-kompatibel dator krävs. Spelet är ej kompatibelt 10140 BY fTalo [ON NER NI POLY PA ETTA ARN f[alo [ON NET Ar lb TA (To [Ao] TAL] VS ELAN

CPU: Pentium Il 233Mhz eller shabbare krävs. 3JOOMhz eller snabbare rekommenderas. Minne: 392 MB RAM eller högre krävs. 48 MB RAM eller större rekommenderas.

Video: Direct3D-kompatibelt 3D-acceleratorkort krävs. 8 MB ledigt videominne krävs.

(6 » 10] VV OTiTo KT olAA0 HE) MAA RTN:l01oT: [CAG O VVD [VANTAR ENE Ljudkort: 10090 Windows? 95/98 DirectX 7-kompatibelt 16-bitars ljudkort krävs.

Styrdon: 10092 Windows?” 95/98-kompatibel mus och tangentbord, alternativt joypad.

DirectX: Microsoft DirectX 7 medföljer denna CD-ROM och måste installeras för att man ska kunna spela LEGO Stunt Rally. till filen Viktigt.txt LEGO Stunt Rally CD-ROM för mer information om DirectX.

Obs: Ditt system kan kräva de "senaste" Windows 95/98-drivenheterna för just din hårdvara. CD-ROM-skivan måste sitta i CD-ROM/DVD-drivenheten för att spelet ska kunna köras.

Installation : Installationen kräver 350 MB utrymme hårddisken. (OKT ol

Okomprimerat betyder att hårddisken inte har blivit föremål för någon form av filkompression, vilket gör att hårddiskens utrymme kan utökas. I Windows? 98 skulle t.ex. det alternativ som vanligtvis används för att utföra denna funktion TEUEEE DA VAN oro

Hur gör jag för att installera LEGO Stunt Rally? Sätt in CD-ROM-skivan med LEGO Stunt Rally i CO-ROM-enheten. Installationshjälpen skärmen aktiveras efter några sekunder. Följ instruktionerna som visas får du ett meddelande när installationen är klar.

FN WVEITSTIN ISIN INEPIN TVI PTT

Obs: Om installationshjälpen inte visas, kan det hända att funktionen Kör (autorun) är avstängd ditt system. (Se filen Viktigt.txt Stunt Rally CD-ROM eller din tekniska referensmanual för vidare upplysningar om hur du ska aktivera funktionen Kör)

Hur startar jag LEGO Stunt Rally?

Du måste starta om datorn om du har haft andra program igång förutom installationsprogrammet. Spelet ska alltid spelas med andra program aktiva som möjligt, och det är bäst att vänta tills hårddiskens aktivitet avslutats innan du kör spelet. Starta spelet genom att klicka ikonen för LEGO Stunt Rally skrivbordet i Windows. Du kan också starta genom att klicka på:

Start

Program

LEGO MEDIA

LEGO Stunt Rally

LEGO Stunt Rally

CD-ROM-skivan måste sitta i CO-ROM/DVD-enheten för att spelet ska kunna köras.

Hur gör jag för att avinstallera spelet? Du bör avinstallera spelet med hjälp av LEGO Stunt Rally avinstalleringsalternativ. Avinstallera spelet genom att klicka på:

Start

Programs

LEGO MEDIA

LEGO Stunt Rally

NÄS VNEE TFN Tico ee

Med hjälp av avinstalleringen tar du bort filer som hör till programmet från ditt system.

Obs: Eventuella spel som sparats tas inte bort genom funktionen avinstallering. Dessa måste tas bort manuellt. Se anvisningarna i den tekniska referensmanualen eller i filen Viktigt.t<xt LEGO Stunt Rally CD-ROM.

Hur kontrollerar jag att alla mina DirectX 7-drivenheter är certifierade? Windows?” 95/98 med DirectX 7

Obs: Om du är osäker installationen av DirectX-enheter, kan du kontakta datortillverkaren, eftersom DirectX kan ändra inställningarna ditt video/ljudkort om inte installationen görs rätt sätt.

För DirectX 7 kan du kontrollera att installation av DirectX lyckats följande sätt:

Klicka Den här datorn (på skrivbordet)

Välj:

C för hårddisk

Program-mappen

DirectX-mappen

Installations-mappen

Ikonen DXDIAG (BIå cirkel med ett gult kors inuti)

Skärmbilden som visas har flera flikar längst upp. Klicka fliken DirectX Drivers. Alla drivenheterna anges separat och längst ner hittar du ett fält för

Noteringar. Alla eventuella problem som uppstår kommer att anges i detta fält.

DAM [AIT M i VAÄLG (ANA [£o] Kola iolei pl [I o ola ik: AULIN Sole lr

drivenheter för Windows 95/98 för att uppfylla DirectX-standard. Du kan ta kontakt med tillverkarna av eventuella komponenter som inte stöds och fråga dem

om hur man skaffar drivenheter som stöder DirectX.

Om du får problem med att starta spelet, se filen Viktigt.txt som medföljer LEGO Stunt Rally CD-ROM-skiva eller den tekniska referenshandboken. Där kan du förslag möjliga lösningar de eventuella problem som kan uppstå med spelet.

Herr X som är multimiljonär och Stunt Rally-världsmästare, har valt ut dig som den spelare som ska bli hans skyddsling. Med hans hjälp ska du bli ny världsmästare och i herr X fotspår som ägare och innehavare av Stuntön. När du väl blivit ägare av ön får du tillgång till alla LEGO-bitar att du kan bygga många banor [6 [TIL KoTe gl tlIKoTel oa Hela MVclalo ER ALP oro

LEGO-Stuntön är en fantastisk skapelse av herr X, en jättestor racerpark. Han har tagit en hel ö-och delat in den (till en kostnad av flera miljoner) i fem zoner för att skapa extrema förhållanden för racertävlingar. I varje zon finns olika hotell, företag och raceranläggningar-Hit bjuder han in förare från hela världen för att tävla om chansen att köra i finalen i världsmästerskäpet.

« STAD I söder har herr X huggit ner djungeln och skapat Tarmac, den bästa miljön man kan tänka sig för racerlopp i en stad: Här i Stuntöns huvudstad har Radium bosatt sig och han har besegrat alla utom herr X i den här miljön.

« ÖKEN Deep in the arid east Mr X has created the Desert the ultimate dry, hot and hostile racing environment. Here in the vast desert world, the dastardly Baron Flambo has made his home defeating all, but Mr X, by fair means or foul, in the desert.

« DJUNGEL I norr har herr X låtit ön behålla den naturliga tropiska djungeln. Här har han skapat Jungle som är den svåraste utmaningen i terrängkörning. Här väntar den elake Snake att någon ska vara tillräckligt modig för att utmana honom.

« IS Högt uppe de snöiga platåerna i de stora bergen i väster har Mr X skapat sin Isvärld. Här går racerloppen i is och kyla. Här har den fruktade Glacia slagit sig ner.

« X Stadium. de jämna planen i LEGO Stunt Rally-platsen ligger X Stadium. Det är här som din slutliga, svåraste utmaning finns. Allra sist i spelet (när du väl har gått igen kvalificeringsloppen) kommer du hit och får tävla mot herr X.

För att hjälpa till att bekosta sin flotta livsstil backas herr X upp av tre viktiga företagssponsorer, som har ett stort inflytande över hela LEGO Stunt Rally- platsen där de har lagt sina företag. De är:

»« Crazy Chem "För alla dina behov av giftiga kemikalier"

» Jims Jams "MmmmmmMmMmM"

»« Octan "slick"

» Brothers Rubber

I spelet finns ett talat hjälpsystem som åtföljs av en koordinerad tecknad film av

herr X som ER

Re.

I startskärmbilden för LEGO Stunt Rally finns några viktiga saker:

AVvslutningsknappen Spelalternativ

för LEGO Stunt Rally

IMIU STAGE CAN

Herr X Det [aloNVcislols hjälpsystemet.

Spelmeny

1 spelmenyn finns följande navigeringslänkar:

Tillbaka till Huvådmenyn Quick Race

Kamp

En spelare

HÄCK TACKA

INTA 0 KJ oTALE] TA TELIA lo [NES NT [0 ET EYE o1A TA [0] [Uk [ale iroTe

INTZe [Ho [CAS ETe CA [USA] dl musikvolymen.

Upplösning: Detta ändrar I oTAlACM lo] ol: KA innebär att detaljnivån [0] (sl 410 [II [OMOTO TE väljas för långsammare datorer.

IN [40 Bl [Uo [Ai [4 EI (ASIENS AN justerar du

SFX-volymen. Alternativ för

spelarkontroller du kan sl äl lf W (oll (oll [AdaT-Miol etc] 4 spelare

Video: Baserat kortkapaciteten kan du välja ett av 3 alternativ: « Låg Detta innebär minsta möjliga effekter i spelet, racerkameran är t.ex. inte på. « Medium Detta innebär en nivå av effekter i spelet som passar [6 [AI [ANT RV[0 [Ao] Kolik: NV [Ao [Arlo kl (ol « Hög Innebär att alla effekter i spelet är på.

NCoTaLi fo) [AdaT: [0] di TALA RT Kola 4

[[o]l[A

Tangentbord 1

Tjolel:li0]] neråtpil = VelatirAg oll = slols(A4oll =

returtangent =

Tangentbord 2

Q = N = S = D) =

Capslock =

MCA or:[o BC)

BoR:-1((ONVI-E DONMIR:l (CONN olle] =

FA: (ONVE ME Right arrow/6 =

gasa

bromsa vänsterfilsbyte högerfilsbyte

tuta/sätt igång kraftförhöjare

gasa

bromsa vänsterfilsbyte högerfilsbyte

tuta/starta kraftförhöjare

(s[A CA ANA

brake

CT ALIVE VIA pickup/display player number) left lane change right lane change

Kontroll 1 & 2 Knapp 1 Knapp 2

Mars] ol ole Vänster Höger

Mus Vänsterknapp Mittknapp Högerknapp

Flytta vänster Flytta höger

gasa tuta/starta kraftförhöjare bromsa vänsterfilsbyte högerfilsbyte

gasa

bromsa tuta/starta kraftförhöjare vänsterfilsbyte högerfilsbyte

För att flytta omkring i kartan, vilket ger dig tillgång till hela platsen, flyttar du muspekaren längst ut skärmen i den riktning du vill komma.

Banstorlek

« Banstorleken är grundinställd 16 x 16 för en spelare. « Använd knappen Starta en ny karta och välj mellan kartor 8 x 8 för flera spelare och 16 x 16 för en spelare.

a knappar används för att tillgång till och ändra platsens beståndsdelar: NEUE ELGToolir:Tg

Välj byggnadsbitar. (En del av dessa framställer kraftförhöjare). Well or:Taloliv:ld Miljö- (platser) knappar som ändrar var och en av de fyra miljöerna

(Circlo Mo] CA [Ule CA FEL

Växla mellan belysningslägen för dag och natt.

« Använd vänster musknapp för att välja byggbitar från aktivitetsfältet och placera dem i platsen (du kan även plocka upp byggbitar som redan har placerats kartan och flytta dem).

« Använd höger musknapp för att vrida utvalda byggbitar innan de placeras ut. Det är

mycket viktigt att du riktar in banbitarna ordentligt. Om din bana inte sitter

ihop rätt sätt kan du inte använda banan i alternativen för en eller flera spelare. Hjälpsystemet talar alltid om för dig om bitarna sitter fel.

Konstruktionsläget i LEGO Stunt Rally styrs av ikoner som finns aktivitetsfältet som tidigare beskrivits. Varje typ av LEGO-aktivitetsfält har en egen ikon: här är några exempel

Rullknapp för att rulla igenom det valda aktivitetsfältet om det finns fler bitar tillgängliga än som får plats en skärm.

2 x 2 Stadshörnsikon. Bara en av flera olika banbyggbitar som finns aktivitetsfältet..

Detta är en Fläktbit. När du kör över den blåser din bil upp i luften.

Detta är en Hoppbit. Det här hoppet får din bil att snurra runt i luften.

Detta är en Kör eller Dö-bit. Om du stannar medan du kör över den här delen sjunker din bil ner i fällan.

Detta är en Hasardbit. Om du kör långsamt över den här biten dras du in i fällan vid vägkanten

Detta är en Loopbit. När du kör igenom den här gör ((Ladda och spara kartor )

du en loop. Spara din bana

Det här är en Kanonbit. Bilar som kör in i kanonen skjuts upp i Spara en bana genom att klicka knappen Ladda/spara och välja alternativet luften i en rökpurff. spara från fönstermenyn ladda/spara. kommer du till skärmbilden Spara.

- RARE z ER | ö | Bannamn och lista Detta är en Tidsinställd fälla. Den här fällan finns en timer som

den aktiverar ibland, se till att din bil inte är i den när detta händer eller också blir du krossad.

Kartan sedd uppifrån

z OR Sparaknappen Detta är en Kraftförhöjande byggnad, placerad som en del av banan producerar den olika kraftförhöjare för bilarna. Det finns Hårddisk och fe [CAN NA

många olika kraftförhöjare och byggnader

Ett exempel de byggbitar som finns för att göra din karta mer intressant

Du kan välja att spara din bana antingen datorns hårddisk eller en diskett genom att använda knapparna för hårddisk och diskettenhet skärmen. Om du sparar en bana diskett måste du se till att disketten som sitter i enheten inte är full eller skrivskyddad.

För att spara en bana kan du antingen skriva in det namn du vill ge banan i rutan för bannamn, eller klicka ett av de befintliga namnen och spara över den banan, använd rullpilarna över och under banlistan för att se alla tillgängliga banor. Tänk att om du sparar en bana över en föregående kommer den första banan att försvinna permanent.

Exempel de landskapsbitar som finns för att göra din karta mer intressant.

För att hjälpa spelaren markeras vissa delar kartan enligt följande: » Den sista rätt anslutna banbiten markeras med grönt. » Felaktigt placerade bitar markeras med rött.

Med hjälpsystemet får du råd och möjliga lösningar när du träffar generella och specifika problem i Konstruktionsläget

LET fo ENAMEL

För att ladda en redan sparad bana in i Konstruktion klickar du knappen Ladda/spara och väljer alternativet ladda från fönstermenyn ladda/spara. kommer du till skärmbilden Ladda.

sfsTalatslagla oro WlSe Vald karta sedd Tjololjik:la Laddaknappen Hårddisk och

fo [ET CAn ANNA

Du kan välja att ladda din bana antingen från datorns hårddisk eller en diskett genom att använda knapparna för hårddisk och diskettenhet skärmen. Om du försöker ladda från en diskett måste du se till att disketten är införd i enheten rätt sätt.

För att ladda en karta använder du pilarna över och under Banlistan för att bläddra igenom de olika tillgängliga banorna. Klicka namnet den bana du vill ha och klicka sedan knappen Ladda placeras den kartan i Konstruktion, vilket gör att du kan göra ändringar eller göra klart banan.

Testkörning

& Om du klickar den stora blå racerknappen i konstruktion kan du testköra den aktuella laddade banan. Även banor som inte är färdiga kan testköras. Testkörning är användbar när man vill bedöma hur bra en ny bana är att köra.

den här skärmbilden kan du navigera LEGO Stunt rally världsmästerskap. Världen består av fyra olika miljöer, Stad, Öken, Djungel och Is. Var och en består av fyra tävlingar och sedan en final. För att komma vidare måste du vinna varje tävling. INTRA hjälpsystemet vägleder dig genom den här skärmbilden.

ING färs Mille iolel ai: tävlingar som fullföljts tidigare är möjliga att välja.

Obs: kampskärmens data lagras i registret. En ny installering behövs för att återställa kampskärmen.

NURKA MIT: genom att klicka en röd tävlingsmarkör.

Tävlingspriser

Genom hela LEGO Stunt rally finns det priser och bonussaker att vinna. När du först börjar spela har du bara tillgång till Stad och Öken och vissa ban- och byggbitar. Det betyder att i Konstruktionsläge kan du bara bygga stads- och ökenbanor med begränsade stuntbitar och byggnader. För att frigöra de byggbitar och teman som inte är tillgängliga måste du köra och vinna tävlingar i LEGO Stunt Rallys världsmästerskap. För att frigöra stuntbitar måste du vinna de tävlingar där de visas först. För att tillgång först till Djungel och sedan till Is måste du besegra skurken och göra klart det följande temat, kommer du vidare till det nya temat.

Klickar du knapparna för att välja Bil och Däck påverkar det även indikatorerna för väggrepp och topphastighet, du bör hålla ett öga dem eftersom de talar om för dig hur bra bilen kommer att de olika platserna. Om du t.ex. sätter släta däck bilen för en isig bana kommer du att sladda ofta, men om du sätter dubbdäck kommer du att kunna manövrera lättare.

Andra knappar i verkstaden:

Pa Slumpmässig bilväljare Datorn väljer automatiskt ut bil, däck och färg åt dig.

(& ST VITA] R:Vo Noll

Ko TANT GT tl0][[0 [ALE UINEUERVA NK ELER EMEN ole med hjälp av följande knappar kan du ändra figurerna och information om dem:

Växla mellan figurerna som ska delta i tävlingen (inte tillgänglig i kampracerlopp eftersom alla motståndarna är förutbestämda)

(2 Klicka en figur får du upp figurens info-skärm.

« Bilar kan styras med hjälp av tangentbord Ul för framåt, back, vänster och höger. Tänk att styrningen primärt kontrolleras av datorn, du kan bara påverka den väg som valts. Andra styrinstrument (t.ex. joysticks) fungerar också och använder höger-vänster-axeln för att byta fil. Gas och broms kontrolleras av knapp 1 och genom att dra spaken bakåt. Bilarna är Si48lalollalivsll lo FM i lio] EIN [AL ola (ol[AG

1. Den första bilen styrs med hjälp av pilknapparna tangentbordet.

VAN DIA 1E:Ta0 | (Pi (A0 [AK oro ir] (0 FA OT ANT NE

« Använd returtangenten eller knapp 1 för att tuta eller använda kraftförhöjare.

e Tryck escape om du vill ha ffam spelmenyn. Under en tävling ger detta dig möjligheter att starta om loppet, lämna loppet och tillbaka till relevant meny eller återgå till loppet.

e | slutet av varje tävling får vinnaren i en segerparad följt av en TALALslallasu [ln

JF NEN (19 A4[0] 0) 00] LANE o1AL] (AoT LET 00] 0] oe ANN ol: ko [Kol (ALECTA 16x16

ET [AR [AG] 01] (ANTA 0 [UAV] ENL MEN 0140 HU 0J OLLE N:Ta Vela El Eino CM ojETé LMV SAL OTo [AR] [0] fo [ATT RT oTAN (TAI 01 Ae [0 ALMS KARATE) VETE 0loTl[o [ARR YET [AR ol ACTA väljer en egen figur och bil innan tävlingen börjar. Tävlingar med flera spelare kan bara äga rum de mindra banorna 8x8. Fyra bilar tävlar alltid i en tävling med flera spelare, om du väljer ett spel för två spelare kommer det att finnas 2 datorstyrda bilar som tävlar.

Flera olika kraftförhöjare är med i spelet. Kraftförhöjare fungerar följande sätt: VETT HoMetclalslo [Ago 1 do] 0] oll:s[o [AR] MoT:Tar:Tal olfore [NU KA CT lin roTdalo)fl AR

« Man vinner en kraftförhöjare när en bil kör över den.

» Kraftförhöjare aktiveras när tangenten Aktivera trycks ner.

Följande kraftförhöjare finns tillgängliga i spelet, när du väl har fått en i en tävling kan du använda den i konstruktionsläget dina egna kartor.

LU (0loN Cl CAr [ol irl allae NETA 0 [ARV] REL MAI (Ad do [Aa Kollakoll en superfartshöjning.

INTAS fv dallas Med denna kraftförhöjare kan du ta snäva hörn i höga hastigheter.

tt [ole] Denna kraftförhöjare alstrar ett kraftfält som förstör de andra bilarna när de kör in i det.

Frysstråle Den här sänder ut en frysstråle ur bilens front som stoppar alla bilar den rör vid i några sekunder.

Slumpmässig kraftförhöjare Den här byggnaden framställer en av de fyra beskrivna kraftförhöjarna slumpmässigt.

JOE

(CI ET)

Glacia bor i Polaria och är den nuvarande mästarinnan is.Hon är berömd för att vara en hjärtlös isjungfru som kan ta till vilka metoder so helst för att vinna en tävling, och därför vinner hon också för det mesta. När hon inte sätter i sig en skål med mumsig glass eller är ute och kör i hög hastighet, tycker Glacia om att åka skidor, skridskor och kälke, eller att proppa små djur fulla med läsk att de rapar.

Glacia kör "Ismonstret", en supermonstertruck som är snabbare än en vanlig.

Snake var soldat en gång i tiden, nåja, i några veckor innan armén kastade ut honom för att han ställde till bråk. Snake var bara menig men han kunde inte fatta varför ingen ville göra som han sade åt dem. STals] CAR iu rsTo LAR til lo [Tas CA Ta Mi [0] dis) il oro UT SST a ala ats Tata al Ao Hold l delen (010 [0] Al DIA is] fo [AKA lo IVT (ATT A arsle fs SGT GUERRE AoT aols smakar ganska gott dessutom.

Snake längtar efter att ta kontroll över LEGO Stunt Rally att han äntligen kan skrika åt alla och köra med dem.

Snake kör Jeepen som är lätt att manövrera och medelhastighet.

Radium bor i Staden. En gång i tiden var han Rock Raiders vetenskapsman "Ray Dium" men ertappades under ett av sina politiskt inkorrekta föroreningsexperiment. Nu för tiden måste han bära en fullständig miljöskyddsdräkt för att hålla inne sin egen radioaktivitet, det säger han i alla fall. I verkligheten tror de flesta att han bara har den för att skrämmas och för att göra sin röst djupare.

Radium kör en stor 6-hjulig lastbil, "Rad Truck". Han gillar att köra lastbilen eftersom den är större än de flesta andra bilar. Den är snabb och tar kurvor ganska bra.

Spelaren kan välja att spela som en av följande figurer. Figurerna representerar en tätt sammansluten grupp av vänner som har bildat ett racerteam för att lära sig av herr X Stuntön. Herr X antog dem som sina skyddslingar. Han hoppas att en dag någon av dem med övning och träning ska bli duktig nog att vinna Världsmästerskapen och ta över skötseln av Stuntön. Spelaren kan välja fritt bland de tillgängliga bilarna men varje hjälte har en bestämd bil som tillhör honom.

Chip

Chip är en riktig lustigkurre. Han gillar att skoja och drälla omkring och skulle nog vinna mer om han bara var mer uppmärksam det han gör.

Chips favoritbil är "Rocket Kart". En fräsig liten bil som är ryckig att köra.

Barney är väldigt smart. Han är faktiskt smart att han slutade skolan vid fem års ålder för att "ägna sig åt något mera utmanande"

Barneys favoritbil är "Dragster", en av de snabbaste och mest svårstyrda bilarna i LEGO Stunt Rally.

Lucky tycker om rent spel. Hon fuskar aldrig men är bra att hon TAMM: laro EL

Luckys favoritbil är "Mud Monster", en långsammare bil men bra att ta kurvor.

Wrench Den här killen är enorm! Men innerst inne är han en riktig mjukis.

Wrenchs favoritbil är "Boost Buggy" som är ganska snabb och lätt att styra.

De övriga tävlande utgör spelets standardmotståndare, som gärna vill bli världsmästare, men inte riktigt motsvarar förväntningarna deltagarna i ett världsmästerskap.

I To META:

Sid Vacant, en rebell och buse som älskar att köra vårdslöst....och vad tänker du göra åt det!

Sid kör "V8 Eliminator" en snabb bil men svår att styra.

[TGL BJ ol AA [0]

Brad Speedo, en riktig amerikansk tävlingsförare. Han har ett rykte som stuntman även om det mest beror att han nästan aldrig kan hitta bromspedalen

Brad kör "F1 Speedster", en snabb bil som är ganska lättstyrd.

Sandy Surf

Sandy Surf är en riktig strandtjej. Sandy har en lättsam inställning (01:10 [AL [NIVA oro s LUKTAR old alla:

Sandy kör "Beach Buggy" som är ganska snabb och lätthanterlig.

Megahurtz är en lätt knasig robot som vill vara människa. Mega byggde sin egen bil, "MoonBuggy", att han skulle kunna tävla och vinna pengar för sin personliga förbättring.

"Moon Buggy" ligger genomsnittet när det gäller fart och kurvtagning.

Utvecklingsteam för Intelligenta spel.

Ursprunglig speldesign: DAR ET VER CA AM CT [ANETTE

Tilläggsdesign: IDETAAN:EITA

Programchef: INTA AH GVA

Teamledare: DET AN TLA

Chefprogrammerare: IDTa AN NTA]

Programmerare: Sunlich Chudasama, Duncan Denning, IDETO TARA ALA fo a [ATG

Extra programmerare: Simon Evers

[GiTALCIE US NAME) ANETT

Konstnärer: Jennifer Allen, Alex Cave, Dugan Jackson

Extra konstnärer: Leigh Christian, Dee Jarvis

Ljud: NU [ON AGAVA

Test av Intelligenta spel.

Produktionstekniker: INT: KON

Test: James Deane

[FERRAN Ryan Kalis, Steve Hawkes, Paul Nesbit, Ryan Green, Daniel Rogers

Röisin Gillespie, Poppy Shrapnell, Zak Shrapnell

ININET [AST Le RYGG

Produktionschef: James Muggeridge

Extra konst och FMV för grafik i 3d

(Gi:lill Arlo Texturering

Richard Whittall

[TJ ATA: TIVA ER AGENT INT aula RM EsTavalalslAe WETTOTaN KOM

LEGO Media International Mark Livingstone (Ci [ol oT:] VAL rs]! Flo FAKo CANTON

Produktutveckling (CNE ERRGNA TNA EA DY: WVifo BV//IIT Tant (ole [To ANI

Test och kvalitetssäkring

Kevin Turner - Global chef för kvalitetssäkring Gary Simmons - Gruppledare kvalitetssäkring Alex Munday - Testare

Sophie Blakemore - Testare

IDE M[o HETTAR [Af

IN To] at:laglasl do MANTEL OA

Matthew Marriner - Testare

VAN ao [CAN DI] al al Na [AMG [Ao EIA

Lokalisering ETELTAIEN META a Koll) [SA fast Michelle Richmond - Lokaliseringskoordinator

Logistik IN NI 010] (0 KN Kol:i il ol AI Robert Boyle - Logistikcontroller

Internationell marknadsföring IMAN: N 140 [0] (0 KC] [oloT:]Misleld CATo pA Helen Nicholas - Produktchef

Internationell försäljning Leah Kalboussi - Global försäljningschef

Extra tack Ett särskilt tack till alla de barn som gett värdefulla synpunkter under utvecklingen av det här spelet.